DECLARATIE DE CONFORMITATE

            SC Ghise Design SRL cu sediul in Recea , str. Stadionului nr.8 , jud, Maramures , Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. RO8778572, J24/581/1996, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele fabricate de noi; mobilier pentru interior si exterior, conform facturii/avizului mentionat in prima pagina, la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu documentul normativ pentru calitatea produsului: certificat ISO 9001:2008.

 

CERTIFICAT DE GARANTIE

 

Prezentul certificat de garanţie respectă drepturile conferite prin lege consumatorului, conform prevederilor Legii nr. 449/2003 și OG 21/1992 şi altor legi în vigoare. Condiţiile de garanţie oferite în acest certificat nu afectează drepturile legale ale consumatorului, aşa cum sunt apărate de normele legale în vigoare.

 

1. CONDIŢII GENERALE

 Garanţia comercială reprezintă certitudinea calităţii unui produs şi se aplică oricărui produs de folosință îndelungată fabricat de S.C. GHISE DESIGN S.R.L., denumit in continuare Ghise Design / DivaHome și achiziţionat în România. Prezentul certificat de garanţie respectă drepturile conferite prin lege consumatorului, conform prevederilor Legii nr. 449/2003 și OG 21/1992 şi altor legi în vigoare. Condiţiile de garanţie oferite în acest certificat nu afectează drepturile legale ale consumatorului, aşa cum sunt apărate de normele legale în vigoare. Conform prevederilor legale și a mențiunilor din prezentul certificat, consumatorii, în cadrul termenului de garanție, vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformităţii, sau a predat produsul catre Vanzatoare, cu excepţia situaţiei când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporţionată (dacă impune costuri nerezonabile Producătorului);

- să ceară înlocuirea acestuia, dacă repararea acestuia este imposibilă sau disproporționată (impune costuri nerezonabile producatorului),

- să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului, în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluţiunea contractului și restituirea prețului nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră, iar produsul își poate îndeplini funcția. Reducerea prețului nu poate fi mai mare de 10% din valoarea produsului defect.

Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse. Prezenta garanţie se aplică NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activităţii lor profesionale sau comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale. DIVAHOME garantează produsele care sunt folosite în mod obișnuit și în condiții normale.

2. TERMENUL DE GARANŢIE

Incepe de la data livrării produsului şi este de 2 ani de la data vânzării. În cazul produselor folosite si reparate, denumite in continuare produse de outlet (eticheta rosie), nu se acordă garanție pentru defectele existente la vânzare, chiar daca nu sunt evidente. In acest caz, se acordă garanție numai pentru defecte care nu există la data vânzării și termenul este de cel mult 1 an de la data vânzării produsului. Sub sancţiunea decăderii din dreptul de garanţie, consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în cel mult două luni de la data la care a constatat-o, însă înainte de împlinirea termenului de garanţie. Pentru persoanele juridice care achizitioneaza și folosesc în condiții normale produse de la termenul de garantie este de maxim 12 luni de la vânzare, cu conditia sa reclame defectiunea in maxim 2 zile de la descoperire. Viciile aparente trebuie reclamate de persoanele juridice in maxim 2 zile de la livrare, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a solicita garanție. Durata medie de utilizare a corpurilor de mobilă este de 2 ani, de la vânzare cu condiţia respectării instrucţiunilor de utilizare şi montaj şi a efectuării intervenţiilor tehnice numai de către personal calificat. Aceasta durata de utilizare nu presupune garantarea lipsei de orice urmă de uzură la materiale textile, huse, indiferent de material, umplutură saltele, perne, sezuturi, feronerii, canturi.

3. SOLUTIONAREA

 În cazul în care Consumatorul constată, în cadrul termenului de garanţie, un defect de fabricaţie sau de material, cu excepţia uzurii normale, a defectelor existente la data achiziționarii pentru care s-a acordat preț special sau a materialelor considerate consumabile, va contacta Vanzatorul (unitatea care a comercializat produsul) pentru a depune o solicitare de reparare sau înlocuire, împreună cu dovada reclamației, dovada achitării prețului (bon fiscal) și certificatul de garanţie. Prezenta garantie acoperă orice defecțiune cauzată de un defect de fabricație, nu și deteriorări externe (zgârieturi, loviri, tăieri, spargeri, dezlipiri, arsuri, orice detriorari fizice, chimice sau mecanice vizibile la livrare) care nu sunt reclamate în cel mult 24 de ore de la livrare. Prezenta garanție nu este transmisibilă. DIVAHOME va repara sau înlocui produsul, dacă acesta mai este comercializat de DIVAHOME. DIVAHOME are dreptul de a retrage din comercializare orice produs. Clientului nu i se mai poate înlocui produsul dacă acesta sau părţi componente ale acestuia nu se mai află în gama de comercializare DIVAHOME. Nu se poate acorda repararea sau înlocuirea dacă aceste măsuri impun costuri care sunt nerezonabile pentru DIVAHOME sau DIVAHOME nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente, încetarea contractului cu furnizorii sau costuri de transport ridicate pentru DIVAHOME. În cazul reparării produsului, vor fi montate numai piese noi. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, de maxim 15 zile, din momentul când DIVAHOME a luat la cunoştinţă de deficienţele respective sau Clientul a predat produsele către DIVAHOME.Nu este considerată depășire a acestui termen situația în care Clientul refuză să predea produsul Vânzătorului și Vânzătorul nu poate dispune repararea/înlocuirea produsului. Pentru vicii ascunse, termenul curge de la data finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru. Dacă organismul tehnic care efectuează expertiza tehnică constată că defecţiunea nu s-a datorat unor defecte de fabricaţie sau că Cumpărătorul nu a respectat instrucţiunile de manipulare, montaj şi întreţinere, contravaloarea expertizei se suportă de Cumpărător. Dacă neconformitatea se datorează unui viciu ascuns, contravaloarea expertizei se suportă de către DIVAHOME. În cazul remedierii produsului, durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului şi până la data repunerii acestuia în stare de funcţionare. Garanţia se referă la părțile/componentele de folosinţă îndelungată şi nu se extinde asupra părţilor casabile care pot suferi deteriorări din cauza utilizării necorespunzătoare, precum: huse, balamale, feronerie, sticlă, oglinzi, diverse accesorii. Deteriorările de genul zgârieturilor, îndoiturilor sau rupturilor elementelor demontabile, nedemontabile sau accesoriilor, observabile în momentul achiziţionării, dar care sunt reclamate după preluarea bunurilor, alte defecte cauzate prin actiune mecanica precum: agatare, zgariere, lovire, rupere, indoire, taiere, ardere, presiune mare nu fac obiectul garanţiei. Garanţia se aplică părţilor componente ale produsului reparat sau materialelor înlocuite în timpul perioadei de garanţie rămase, începând de la data achiziţiei produsului iniţial. Componenta înlocuită nu prelungeşte garanţia produsului. După două reparaţii sau înlocuiri, la a treia reclamaţie, DIVAHOME are dreptul de a rezilia contractul si de a restitui contravaloarea bunului. Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră (nu afecteaza fucntionalitatea produsului). Garanţia nu se aplică în cazul revânzării produselor sau utilizării acestora în scop profesional.

4. Nu se acordă garanţie în următoarele cazuri:

 - Cumpărătorul nu prezintă, la reclamaţie, factura şi dovada achitării produsului (chitanta/bon fiscal, etc).

- Defecţiunile sunt din cauza intemperiilor, unor calamităţi, contaminării cu lichide, substanţe chimice sau cu efect distructiv – defectiuni de suprafata;

- Defectiunea este cauzată de orice reparare, montare, asamblare, demontare, vopsire sau orice interventie asupra produsului care nu a fost efectuata de personal autorizat (personal calificat al Producatorului/ Vanzatorului sau companie din ramura productiei de mobilier , cu experienta , avand dovada facturii/chitantei intre client si companie de mobilier , cat si raportul companiei de mobilier cu privire la defectiune/lipsa componentelor sau ansamblului).

- Defectul reclamat este din vina cumpărătorului – prin actiunile sau inactiunile sale fie nu respecta instructiunile prezente, fie foloseste necorespunzator produsul, inclusiv prin depozitare inadecvata, cauzand deteriorari.

- Garanția nu acoperă uzura normală a produsului, sau defectele cauzate prin orice acțiune chimică sau mecanica, precum: spargere, tăiere, ardere, zgâriere, lovire, rupere, sfâșiere, decolorare, exunerea produsului sau a unor părţi componente direct la soare sau la o altă sursă puternică de căldură, defectele cauzate în urma contactului cu apa, vopsire sau sunt cauzate de transport sau manipulare necorespunzatoare.

- Intervenția, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere), folosirea de feronerie sau accesorii, neautorizate de DIVAHOME.

- În cazul în care produsul a fost amplasat în aer liber, expus la apă sau depozitat in mediu cu umiditate crescută, in spatii cu igrasie, mucegai, expus direct la soare sau la o altă sursă de căldură (aeroterme, calorifere, resouri, seminee, sobe, etc) sau de lumina puternica;

- In cazul accidentelor consecvente sau întâmplătoare;

- In cazul în care pe produs au fost depozitate alte obiecte cu greutate mult mai mare, in lipsa unor prevederi speciale, mentionat la fiecare produs, nu se permit greutati mai mari decat cele mentionate in acest certificat;

- In cazul în care nu au fost respectate şi aplicate întocmai instrucţiunile de folosire şi întreţinere;

- In cazul în care mobilierul de perete a fost fixat greşit, sau din cauza deteriorării pereţilor casei, care nu suportă decât o anumită greutate;

- In caz de diferente de nuante pe acelasi cod de finisaj sau pe acelasi material de acoperire daca produsele in cauza nu au fost comandate in acelasi timp pe aceeasi comanda (pot fi diferente de nuanta de la lot la lot);

- In caz de furt, folosirea produsului în regim industrial, în scop profesional, în locuri publice sau caz de revânzare;

- Nu se acorda garantie pentru produsele de tapiterie (canapele, fotolii, paturi tapitate, saltele), daca materialul de acoperire al acestuia prezinta urme de murdarie, par de la animalele de companie si va prezenta mirosuri deranjante sau urme de mucegai sau diverse pete, materialul a fost agatat, zgariat, ciupit, taiat, ars.

Atenţie: Produsele cu preţ de outlet, având un discount la preţ datorită unor mici defecţiuni sau neconformităţi nu beneficiază în NICI UN FEL DE GARANȚIE, pentru acele defecte, Consumatorii luând cunoştinţă prin prezentarea lor cu preţ de outlet de unele neconformităţi. Singura garanție se acordă pentru vicii ascunse care fac imposibilă folosirea produsului pentru scopul său si este de 1 an de la data livrararii, avand in veder ca sunt produse folosite, care au fost deja expuse.

 5. Principalele instrucţiuni generale de întreţinere sunt cele de mai jos, completate de instrucţiunile specifice produsului, (daca instructiunile din colet contrazic cele de mai jos, se aplica instructiunile din colet specifice):

- Daca asamblarea produsului nu se realizeaza de catre echipa autorizata de DIVAHOME sau produsul nu necesita asamblare, dezambalati cu grija, fara a folosi obiecte taioase sau ascutite, evitati taierea sau zgarierea materialelor, in orice ocazie. Pozitionati produsul in pozitie sigura, pentru a evita rasturnarea.

- După dezambalarea produsului, verificaţi dacă este complet, nu lipsesc componente sau accesorii, apoi eliminaţi elementele de ambalare (carton, pungi, polistiren, cuie, agrafe etc.); acestea nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor pentru că pot deveni periculoase;

- Daca montajul se va asigura de catre echipa autorizata DIVAHOME, nu dezambalati produsul pana la sosirea echipei de montaj.

- Utilizaţi/depozitati produsul în încăperi cu temperatura normala (intre 15- 30 grade Celsius), departe de pereţii cu igrasie, mucegai, infiltratii sau sursele de căldură sau lumina puternice, in conditii de umiditate normale (50-60% umiditate), fara daunatori;

- Aşezaţi produsul pe suprafeţe plane, daca nu exista o astfel de suprafata planietatea se va obtine prin folosirea penelor de lemn sau material plastic, atentie sa nu va raniti la montarea corpurilor;

- Evitati schimbările bruşte de temperatură, curenţi de aer sau acţiunea directă a razelor solare, de lumina sau factorilor de mediu agresivi;

- Depozitaţi produsul într-un mediu lipsit de praf, agenţi corozivi şi vibraţii puternice;

- Nu asezati direct pe suprafata produsului obiecte fierbinţi, umede, lipicioase, murdare sau care pot produce zgârieturi sau deteriorari;

- Praful de pe mobilier se va şterge numai cu o cârpă moale şi uscată şi se vor folosi doar produse de curăţat specifice materialului de fabricatie;

- Dacă trebuie să deplasaţi piesa de mobilier trebuie ca aceasta să fie golită de greutăţi; în acest fel se va uşura manipularea şi se evită apariţia riscului de rănire sau deteriorare, nu mutati mobilierul prin tragere sau impingere. Manipularea corpurilor de peste 15 kg se va face de catre cel putin 2 adulti si se vor folosi accesorii specifice de mutat mobila.

- Nu folositi produsele in alte scopuri decat cele pentru care au fost proiectate;

- Nu sariti pe mobilier, saltele, cu miez elastic, canapele, paturi; nu plasati saltele pe cadre de pat cu margini ascutite, cu aschii, sau fisuri.

- Nu folositi produse de curatare care contin solventi chimici sau alcool, (orice solutie speciala trebuie incercata intai pe o suprafata mica, ascunsa);

- Nerespectarea prezentelor instrucţiuni duce la pierderea garanţiei.

6. Instructiuni specifice privind utilizarea si intretinerea tapiteriilor si a mobilierului tapitat:

- stergeti saptamanal de praf tapiteria de piele si inlocuitori de piele cu o carpa curata, moale, uscata; petele se indeparteaza cu o carpa curata umezita usor;

- produsele tapitate cu stofa se aspira usor;

- nu expuneti produsele la radiatii solare sau surse de lumina directe pentru a evita decolorarea materialului de acoperire;

- folositi doar produse de curatat specifice materialului, dupa ce probati solutia pe o portiune de material ascunsa vederii;

- urmele de lichide si grasimi se sterg intai cu o carpa uscata apoi cu solutia speciala;

- in lipsa unor instructiuni contrare de pe produs, husele detasabile se pot spala la o temperatura de maxim 30 C, nu se utilizeaza inalbitor, nu se foloseste fierul de calcat, nu se curata uscat, nu se curata chimic, nu se stoarce prin centrifugare;

- verificati in mod regulat starea generala a mobilierului, precum si a accesoriilor din interior - indeosebi a suruburilor care trebuie stranse la anumite intervale de timp.

- saltelele se vor intoarce lunar de pe o parte pe alta (daca salteaua are fata iarna -fata vara se vor alterna decat capetele aceleiasi fete) si vor avea ca suport o somiera cu lamele elastice, curata periodic praful si alte impuritati de pe saltea, cu ajutorul aspiratorului; daca somiera este realizata din placa de PAL asigurati-va de faptul ca aceasta prezinta orificii care ajuta la circulatia aerului impiedicand astfel aparitia mirosului si a mucegaiului;

- produsele de tapiterie deschise la culoare sunt predispuse la deteriorarea materialului de acoperire prin migrarea unei culori mai puternice ca baza (negru, maro, albastru, violet, verde etc) de pe obiecte de imbracaminte, incaltaminte, marochinarie, oja, produse de cosmetica, denim, de aceea nu recomandam ca aceste obiecte sa interactioneze.

- este interzis ca saltelele sa fie rulate, impaturite, introduse intr-un cadru de pat mai mic ca dimensiune, spalate, uscate cu uscatorul electric;

- este interzis folosirea saltelei ca “masa de calcat” si a se sari pe saltea;

- este interzis incercarea portantei produselor de tapiterie prin presarea lor cu genunchiul sau cu cotul acest lucru ducand la deformarea materialului de acoperire fara a exista posibilitatea de revenire la forma initiala;

- este interzis folosirea bratelor canapelelor si fotoliilor pentru sedere, acest lucru putand duce la deteriorare structurii interioare a produsului;

- este interzis folosirea pentru dormit permanent a extensiilor de canapele sau coltare, acestea fiind realizate pentru folosirea lor ocazionala (existand posibilitatea ca in timpul utilizarii acestea sa produca zgomote, zgomotele provin de la frecarea partilor scheletului metalic intre ele sau sa se deterioreze);

- toate tipurile de materiale de acoperire (stofa, piele ecologica, piele naturala in special) se intind in timpul utilizarii. Pentru a atinge un nivel a confortului cat mai ridicat husele nu se pot realiza prea strans, de aceea, in timp, pot aparea unele cute (pe spatare, sezute, cotiere) acest lucru nefiind considerat un defect.

- in lipsa unor prevederi speciale, nu incarcati mobilierul tapitat (coltare, canapele, sofa, taburet, scaun) cu greutate mai mare de 90 kg/persoana.

- Strângeți şuruburile picioarelor la 2 săptămâni după folosire şi asigurățivă că sunt bine strânse; verificați-le de câteva ori pe an.

- Nu aşezați produsele din piele la lumina directă a soarelui şi lalăsa-ți o distanţă de cel puţin 30 cm între canapea sau fotoliu şi orice sursă de căldură.

- Piesele de mobilier din piele albă sau deschisă la culoare sunt sensibile la petele de cafea sau de vin roşu. De aceea, este important să îndepărtați aceste pete imediat.

- Extensiile canapalelor sau colțarelor se deshid și închid cu grijă, numai de către adulți.

 

7. Instructiuni specifice privind utilizarea si intretinerea mobilei corp:

− nu se recomanda incarcarea politelor, barelor de haine, sertarelor cu cantitati mai mari decit cele permise (nu mai mult de 14 kg la polite din PAL cu adancime de 580 mm si max 7 kg pentru polite cu adancime de 380 mm);

− pe blatul de bucatarie nu se taie alimente; nu se aseaza obiecte fierbinti; nu se sparg alimente tari (nuci, migdale, gheata, alimente inghetate) este indicata folosirea permanenta a unui tocator;

− lemnul si furnirul sunt afectate de lumina. In primele 2 luni cand produsul absoarbe pentru prima oara lumina, acesta trebuie tinut departe de orice alte obiecte sau decoratii, fiind foarte posibil ca absortia inegala a luminii sa rezulte in pete permanente. La inceput, mobilierul achizitionat nou va avea nevoie de timp pentru a absorbi lumina si apoi a se potrivi cu nuantele mobilierului dumnevoastra existent deja in locuinta (vorbim de piese de mobilier cu acelasi cod de culoare achizitionate in perioade diferite de timp);

 − apa se va utiliza in cantitati foarte mici sub forma unei carpe puțin umede. Dupa stergere folositi o carpa uscata. Lemnul si furnirul sunt foarte sensibile la lichide de aceea toate lichidele varsate pe un astfel de produs se vor sterge imediat. Pentru a evita orice risc de accidentare, recomandăm ca dulapurile, comodele, corpurile de mobilă înalte sa fie prinse de perete (ancorate) cu ajutorul unor accesorii adecvate, cu precadere daca sunt copii in preajma, pentru a evita orice accidentare sau rasturnare a mobilei. Intrucat pereții sunt construiți din materiale diferite, aceste accesorii nu sunt incluse, iar serviciul de ancoare a mobilei de pereti nu este oferit de Vanzator. Va rugam apelati la personal calificat in vederea ancorarii mobilei de pereti. Mobila necesita montaj făcut de personal calificat, nu se recomandă montarea de persoane fără cunoștințe de specialitate.

 

Product added to wishlist